“Çevre Kirliliği” başlıklı tartışma oturumu, 3D Festival Programı’nın üçüncü gününde, “Eskişehir’de Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar” kapsamında gerçekleşecektir. Bilindiği üzere, çevre kirliliği en genel anlamda dünyamızı tehdit eden bir sorun olarak çeşitli boyutlarıyla tartışılmaktadır. Doğal olmayan yollar ile yani insan eliyle doğaya verilen tahribat, önemli bir problem olarak yine insanın karşısına çıkmakta ve çözüm aranmaktadır. Bu bağlamda; çevre kirliliği her ne kadar küresel bir problem olsa da günlük hayatımızı etkilemekte ve dolayısıyla yerel bir problem olarak da ele alınabilmektedir. Toplum olarak da “kendi kapımızın önünü süpürmek” gibi bir anlayışa sahip olmamız nedeniyle, bu tartışma oturumunda konuyu yerel bağlamda ele alıyoruz. Dolayısıyla, “Çevre Kirliliği” başlıklı tartışma oturumunda öncelikle çevre kirliliği, küresel ve yerel çevre kirliliği, çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçları gibi konularda genel bir bilgilendirme yapılacaktır. Buna ek olarak; konuşmacılar ve katılımcılar tarafından yürütülecek tartışma ortamında “Çevre kirliliği neleri kapsar?”, “Çevre kirliliğinin sorumluları kimlerdir?”, “Çevre kirliliğiyle mücadelenden sorumlu kurumlar hangileridir?”, “Çevre kirliliğinin önlenmesine dair ne gibi adımlar atılabilir?”, “Eskişehir’de çevre kirliliğine bağlı olarak günlük hayatta karşılaşılan sorunlar nelerdir?”, “Eskişehir’de çevre kirliliği ile mücadeleden sorumlu kurumlar hangileridir?”, “Eskişehir’deki kurumlar çevre kirliliği ile nasıl mücadele etmektedir?”, “Eskişehir’deki çevre kirliliği ile mücadelede merkezi ve yerel kurumların görev dağılım ve sorumlulukları ne şekildedir?”, “Tüm tarafların birlikte mücadelesiyle daha temiz bir Eskişehir mümkün müdür?”.