“Dijital Ortamda Bireysel Güvenlik” başlıklı tartışma oturumu, Odunpazarı 3D Gençlik Festivali Programı’nın ikinci gününde “Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm” kapsamında gerçekleşecektir. Günümüzde, küreselleşmeye paralel biçimde oldukça hızlı bir dijitalleşme süreci yaşanmaktadır. 2020 yılı itibariyle gündeme gelen ve dünyayı şekillendiren Covid-19 küresel salgını, gerek küreselleşmenin boyutunu gerekse dijitalleşmenin geldiği noktayı gözler önüne seren önemli bir örnektir. Dijitalleşmede görülen artış ve yaygınlaşma durumu, bu alana dair güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmektedir. Bu güvenlik kaygılarının öznesi ve/veya nesnesi değişse dahi sanal tehdit algısı varlığını korumaktadır. Dolayısıyla, küreselleşme ve dijitalleşmeye bağlı güvenlik kaygılarının bertaraf edilmesi, günümüz dünyasında bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; “Dijital Ortamda Bireysel Güvenlik” başlıklı tartışma oturumunda küreselleşme, dijitalleşme ve sanal tehditler hakkında genel bir bilgilendirme yapılacaktır. Buna ek olarak; konuşmacılar ve katılımcılar tarafından çeşitli sorulara cevap aranacaktır. Bu sorulardan bazıları şunlardır; “Dijitalleşme nedir?”, “Covid-19 küresel salgını dijitalleşme kapsamında nasıl değerlendirilmelidir?”, “Dijitalleşme ne gibi sanal tehditlere neden olmaktadır?”, “Dijital güvenlik nedir?”, “Dijital çağda kişisel güvenlik mümkün mü?, “Dijital ortamda güvenlik ve gizliliğimizi nasıl sağlayabiliriz?