Endüstri 4.0 başlıklı oturum, 3D Demokrasi Festivali’nin 2. gününde Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm başlıklı ana oturum kapsamında gerçekleştirilecektir. Endüstri 4.0 kavramı; tarihsel süreçte, çalışma ilişkilerini ciddi bir şekilde dönüştüren dört sanayi devriminin sonuncusunu ifade etmektedir. İlk olarak 2011 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleştirilen bir fuarda kullanılan Endüstri 4.0 kavramı; nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, siber fiziksel sistemler, yapay zeka gibi bileşenlere sahiptir. Gelişmiş ülkelerde uygulamalarını sıklıkla gördüğümüz Endüstri 4.0, ülkemizde henüz planlama aşamasındadır. Çalışmalar, mevcut durumda Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında olduğumuzu göstermektedir. Ancak küresel rekabette geri düşmemek adına Endüstri 4.0’ı yakalamak oldukça önemlidir. Bu sebeple kavrama olan ilgi özellikle son dönemde ülkemizde de artmıştır. Endüstri 4.0 oturumunda; ülkemizde Endüstri 4.0’ın konumu, yeni çalışma biçimleri, üretim yöntemleri, tüketim alışkanlıkları, Endüstri 4.0’ın olası faydaları ve tehditleri gibi çeşitli konular tartışılacaktır.