Uluslararası Demokrasi Festivalleri Birliği (Site)

Katılımcı Demokrasi ve Siyasal Katılım (İng/E-Kitap)

Bir Yöneticinin Vatandaş Değerlendirme Klavuzu (İng/E-Kitap)

Avrupa Birliği Ülkelerinde Siyasal Katılım Platformları Rolleri ve Amaçları

Küresel Yönetişim Kapsamında Siyasal Katılım Örneği: Demokrasi Festivalleri Birliği (Makale)

Vatandaş Katılımı Sürecinin Tasarımı (Makale)

Uluslararası Demokrasi Festivalleri Birliği (Video)

Demokrasi Sadece Sandığa Gitmek Midir? (Video)

Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi (E-Kitap)

Eskişehir'de Katılımcı Demokrasi, Katılımcı Bütçe (E-Kitap)

Siyasal Kalite (E-Kitap)