“Sosyal Medya Kullanımı” 3D Demokrasi Festivali’nin ikinci gününde “Dijitalleşme ve Toplumsal Dönüşüm başlığı altında gerçekleşecek ilk oturumdur. Günümüzde hızla küreselleşen ve dijitalleşen dünya ile Türkiye de hızlı bir adaptasyon sürecine girmiştir. Eski geleneksel medyanın yerini dijital ortamlar almaya başlamıştır. Bu gelişmelerin sosyolojik boyutta olumlu ve olumsuz yansımaları olmuştur. Bu bağlamda sosyal medya kullanımı da öngörülemez derecede artmıştır ve kişilerin hayatında vazgeçilmez bir hal almaya başlamıştır. Bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Deloitte tarafından yapılan 2019 Global Mobil Kullanıcı Araştırması gösteriyor ki Türkiye’de sosyal medya ve telefon kullanımı ciddi seviyelere ulaşmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Türkiye Instagram ve Twitter kullanımında Avrupa ortalamasının iki kat üzerinde yer almaktadır. Telefonunu fazla kullandığını düşünenlerin oranı ise %73 olarak saptanmıştır. Sosyal medyanın günlük hayatı domine etmeye başlaması kişilerin bireysel gelişiminde, aile içi ilişkilerde ve toplumsal gelişim boyutunda olumsuz sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Ancak günümüzde COVID-19 süreciyle artan kullanım da dikkate alındığında, sosyal medyayı reddetmek olası gözükmemektedir. Korona süreci ile daha da artan dijital mecra ve sosyal medya kullanımı iletişimin yeni bir boyutunu karşımıza çıkarmaktadır. Bu oturum ile beraber sosyal medyanın bize getirdiği olumlu ve olumsuz etkiler derinlemesine ele alınarak, Türkiye üzerinden sosyal medya kullanımının günümüzdeki konumu tartışılacaktır.