Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nin Amacı

Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali Eskişehir’de siyasal aktörler arasında (bireyler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, yerel medya organları vb. resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar) siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını ama daha çok gençleri ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Festivalde, toplumda hoşgörüyü hâkim kılarak sosyal-siyasal her türlü farklılığın zenginlik olarak benimsenmesi, bireysel veya toplumsal sorunların muhataplarına doğrudan iletilebilmesi, farklı düşüncelere karşı var olabilecek önyargıların ortadan kaldırılması ve en önemlisi, ulusal ve uluslararası demokratik yönetişim ilkelerinin hâkim kılınmasını amaçlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Festival, Avrupa Birliği ülkelerindeki katılım ve yönetişim platformlarını teoride inceleyerek, uygulamada katılım göstererek ve yukarıda dile getirilen hedefleri de gözeterek Eskişehir’de gençler için bir siyasal katılım ve yönetişim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerdeki amaç; Eskişehir’deki sivil ve resmi katılımcıları propaganda ve partizanlıktan tamamen uzak bir biçimde Eskişehir’e dair ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabildiği ve söz konusu alanlardaki iyi yönlerin de daha ileriye nasıl taşınabileceği hakkında yeni fikirlerin ve tecrübelerin paylaşılabildiği ve böylece de toplumda tartışma, uzlaşma, dinleme, anlayış gösterme ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Düzenlenecek olan katılım ve yönetişim temalı etkinlikler sayesinde toplumun her kesiminde katılım ve yönetişim kavramları hakkında farkındalığın yaratılması ve gelecek nesillerin katılım ve yönetişim alanlarında daha fazla rol almasının sağlanması da amaçlanmaktadır.