Sıralama Soyisime Göre Alfabetik Olarak Yapılmıştır

fb2fd9bc-1f97-4411-a493-5a9c9d3707d9

Doç. Dr. Erhan AKDEMİR

Erhan AKDEMİR, 2003 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimine başlayan Akdemir, 2006 yılında yüksek lisansını “ABD’de Dış Politika Oluşum Sürecinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: Ortadoğu Özelinde Bir İnceleme”, başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında ise aynı üniversite ve bölümde “Kimlik ve Kültür Tartışmaları Bağlamında Avrupa Kimliğinin ve Kültürünün Oluşumu ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Erhan Akdemir doktora çalışmalarının bir bölümünü ise Polonya Devlet bursu kazanarak Polonya’da Varşova Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde yürütmüştür. 2004 – 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapan Akdemir, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Erhan Akdemir, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

10f822e3-c7c2-46be-a8cb-56b7db9cdf63

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GEYLAN

Aslı GEYLAN, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Doktorasını “işletmelerde özümseme kapasitesi” konusuyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında tamamlamıştır. 2014 yılından beri Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik, Çocuk Girişimciliği ve Yaratıcılık konularında dersler ve kurum dışı eğitimler vermektedir.

IMG_2253 (1)

Nesrin KÖSELER

Savunuculuk, üye ilişkileri, topluluk oluşturma, gençlik ve çocuk hakları, gönüllü yönetimi, hikaye anlatıcılığı ve şiddetsiz iletişim, dönüştürücü aktivizm araçları çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu alanlarda birçok sivil toplum örgütü, üniversite ve uluslararası kuruluşla eğitmen, moderatör olarak faaliyet yürüttü. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programında topluluk ve eğitim koordinatörü olarak çalışıyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği-ASAM, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde çok paydaşlı ve katılımcı saha projeleri, gönüllü yönetimi ve savunuculuk faaliyetleri yürüttü. Lisans ve yüksek lisansı Uluslararası İlişkiler, yüksek lisansını Türkiye’nin AB üyelik sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerine yaptı. Umut, değişim, dönüşüm için birlikte çalışılan insanlara verilen en değerli hediyelerden, bu hediyeleri de topluluk oluşturarak, topluluğun gücünü fark ederek topluluk hikayelerinin çoğalabileceğine inanıyor.

Moderatör

Doç. Dr. Tezcan ÖZKAN KUTLU

Tezcan ÖZKAN KUTLU, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 2003 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılında aynı anabilim dalında doktora programına başlayan Özkan Kutlu, doktora eğitimini “Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Yeni Gazeteci Kimliği” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Doçent Doktor Tezcan Özkan Kutlu, halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nde görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; yeni iletişim teknolojileri, yeni medya çalışmaları, İnternet ve dijital gazetecilik, haber doğrulama, dijital medya okuryazarlığı ve yeni medya sosyolojisi yer almaktadır.

Moderatör

Doç. Dr. Alaaddin Faruk PAKSOY

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü (anadal) ve Sinema ve Televizyon bölümü (ikinci anadal) lisans programlarından mezun oldu. Yüksek lisansını Stockholm Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümünde tamamladı. Sheffield Üniversitesi Gazetecilik Çalışmaları Bölümünden doktora derecesini aldı. Doktora tezinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Birleşik Krallık medyasında nasıl sunulduğunu inceledi. Son yıllardaki araştırmalarında medyada Suriyeli sığınmacı temsilleri ve Türk-Yunan ilişkileri konularına odaklandı. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 

Moderatör

Doç. Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü’den almıştır. 2016 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmakta olan Duru Şahyar Akdemir, insan hakları, kadın hakları, kentli hakları, siyasal katılım, yerel demokrasi gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konularda ders vermektedir.

12926ddd-98b8-4c83-8e6e-5263517250ef

Dr. Hakan YAVUZYILMAZ

Hakan YAVUZYILMAZ, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Denge ve Denetleme Ağı’nda Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Siyaset Bilimi doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nden aldıktan sonra Nottingham Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, aynı süre içerisinde Partiler ve Demokrasi için Araştırma Merkezi’nde (REPRESENT) araştırmacı olarak çalışmıştır. Siyasi rejimler ve rejim geçişleri, siyasi partiler ve parti sistemleri üzerine çalışmaları Party PoliticsJournal of Balkan and Near Eastern Studies ve Southeast European and Black Sea Studies gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.