Sıralama Soyisime Göre Alfabetik Olarak Yapılmıştır

Prof. Dr. Ayşe Aytül Cengiz


Moderatör

Doç. Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü’den almıştır. 2016 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmakta olan Duru Şahyar Akdemir, insan hakları, kadın hakları, kentli hakları, siyasal katılım, yerel demokrasi gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konularda ders vermektedir.

fb2fd9bc-1f97-4411-a493-5a9c9d3707d9

Doç. Dr. Erhan AKDEMİR

Erhan AKDEMİR, 2003 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimine başlayan Akdemir, 2006 yılında yüksek lisansını “ABD’de Dış Politika Oluşum Sürecinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: Ortadoğu Özelinde Bir İnceleme”, başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında ise aynı üniversite ve bölümde “Kimlik ve Kültür Tartışmaları Bağlamında Avrupa Kimliğinin ve Kültürünün Oluşumu ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Erhan Akdemir doktora çalışmalarının bir bölümünü ise Polonya Devlet bursu kazanarak Polonya’da Varşova Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde yürütmüştür. 2004 – 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapan Akdemir, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Erhan Akdemir, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

IMG_20240122_145705~2

Dr. İbrahim SARI