Sıralama Soyisime Göre Alfabetik Olarak Yapılmıştır

Proje Koordinatörü

Doç. Dr. Erhan AKDEMİR

Erhan AKDEMİR, 2003 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimine başlayan Akdemir, 2006 yılında yüksek lisansını “ABD’de Dış Politika Oluşum Sürecinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: Ortadoğu Özelinde Bir İnceleme”, başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında ise aynı üniversite ve bölümde “Kimlik ve Kültür Tartışmaları Bağlamında Avrupa Kimliğinin ve Kültürünün Oluşumu ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Erhan Akdemir doktora çalışmalarının bir bölümünü ise Polonya Devlet bursu kazanarak Polonya’da Varşova Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde yürütmüştür. 2004 – 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapan Akdemir, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Erhan Akdemir, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Moderatör

Prof. Dr. Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU

Nilgün Çağlarırmak Uslu 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesini almıştır. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi Gelişme Anabilim dalına “Finansal Liberalizasyon ve Türkiye’de Finansal Liberalizasyona Yönelik Politikalar” isimli teziyle Yüksek lisansını, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında, “Finansal Piyasalarda Etkin Piyasa Hipotezi ve Etkinliğin Zayıf Formda Test Edilmesi” konusuyla Doktorasını tamamlamıştır. 2011 yılında Makro İktisat alanında Doçent ünvanını alan Çağlarırmak Uslu 2020 yılında Profesör olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Mali İktisat Anabilim Dalına atanmıştır. Çok sayıda bilimsel araştırma projesinde ve Yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan Uslu aynı zamanda T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nda “Bağımsız Dış Uzman “olarak yer almaktadır.

Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Tezcan ÖZKAN KUTLU

Tezcan Özkan Kutlu, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 2003 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılında aynı anabilim dalında doktora programına başlayan Özkan Kutlu, doktora eğitimini “Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Yeni Gazeteci Kimliği” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Tezcan Özkan Kutlu, halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nde görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; yeni iletişim teknolojileri, yeni medya çalışmaları, İnternet ve dijital gazetecilik, haber doğrulama, dijital medya okuryazarlığı ve yeni medya sosyolojisi yer almaktadır.

Moderatör

Doç. Dr. Alaaddin Faruk PAKSOY

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü (anadal) ve Sinema ve Televizyon bölümü (ikinci anadal) lisans programlarından mezun oldu. Yüksek lisansını Stockholm Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümünde tamamladı. Sheffield Üniversitesi Gazetecilik Çalışmaları Bölümünden doktora derecesini aldı. Doktora tezinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Birleşik Krallık medyasında nasıl sunulduğunu inceledi. Son yıllardaki araştırmalarında medyada Suriyeli sığınmacı temsilleri ve Türk-Yunan ilişkileri konularına odaklandı. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 

Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü’den almıştır. 2016 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmakta olan Duru Şahyar Akdemir, insan hakları, kadın hakları, kentli hakları, siyasal katılım, yerel demokrasi gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konularda ders vermektedir.

Resim1

Doç. Dr. Seda TEKELİ

Seda TEKELİ, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında “Türkiye’de Geçmişten Günümüze İşçi Sendikaları ve Siyasi Parti İlişkisi” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2010 yılında da “Türkiye İşgücü Piyasasında Gücenmişlik, Gücenmiş İşçi Profili ve Gücenmişliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İşgücü piyasası, sosyal politika, dezavantajlı gruplar ve sosyal sorunlar gibi konularda çalışmalar yürüten TEKELİ, 2018-2021 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi Müdürlüğünü yürütmüş; 2020 yılından bu yana da Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü görevini yerine getirmektedir.