Akademik Kadro

Bedir SARICI

Bedir SARICI, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamlamıştır. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini kazanan Sarıcı, bu bölümü ikinci sınıfın ardından bırakmış lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden devam etmiştir. 2016’da lisans eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’daki çeşitli kurumlarda, dijital ve sosyal medya pazarlama uzmanı, proje koordinatörü ve yazılım/sistem test sorumlusu olarak görev almıştır. 2016’da Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri yüksek lisansını kazanan Sarıcı’nın yüksek lisans tezi “Orta Doğu Levant Bölgesinde Neofonksiyonalist Barış İnşası” adını taşımaktadır. Sarıcı’nın yüksek lisans tez yazım süreci, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü YÖK 100/2000 Uluslararası Güvenlik ve Terör öncelikli alan doktora burslusu olarak kazanması sonrası yarım kalmıştır. 2019 yılında Erasmus+ stajını, Amsterdam’da küresel iklim krizi, küresel gelir eşitsizliği konularda araştırmacı olarak yapmıştır. Akademik ilgi alanları Uluslararası İlişkiler Teorisi (özellikle eleştirel ve post-pozitivist teoriler), Avrupa Güvenliği ve Siyaset Felsefesidir. Sarıcı, eğitimine doktora adayı olarak devam etmektedir.

Caner AKKAYA

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Caner AKKAYA, lise öğrenimi süresince çeşitli demokratik yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yer almış, demokrasi ve siyasal katılıma yönelik fikirlerine temel oluşturmuştur. Lisans eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan AKKAYA, lisans eğitimi sürecinde Avrupa Birliği’nin eğitim hareketliliği projesi Erasmus+ Programı kapsamında, Litvanya’da da eğitim almıştır. Yüksek lisans eğitimini de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde alan AKKAYA, bu süreçte Erasmus+ Programı kapsamında Portekiz’de eğitim almıştır. Bu bağlamda; Yüksek lisans eğitimini “Kazakistan Orta Asya’da Bir ‘Bölgesel Güç’ Müdür?” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda Doktor Adayı olarak eğitim hayatına devam eden Caner AKKAYA, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği gönüllüleri arasında yer almaktadır. “Küresel Yönetişim Kapsamında Siyasal Katılım Örneği: Demokrasi Festivalleri Birliği” başlıklı bir makalesi bulunan AKKAYA, Avrupa Birliği Ülkelerindeki Siyasal Katılım ve Yönetişim Platformları Uygulamalarının İncelenmesi ve Eskişehir Uygulamasının Gerçekleştirilmesi” başlıklı projenin araştırmacıları arasında yer almakta ve bu kapsamda gerçekleşecek 3D Demokrasi Festivali araştırma ve organizasyon ekibinin bir üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Fatma SEVER

İlk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamlayan Fatma Sever, lisans eğitimine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Kulübü, Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü gibi öğrenci kulüplerinde çoğunlukla akademi takımlarında yer almıştır. Kulüplerin yanı sıra, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi birçok STK ve sosyal sorumluluk projelerine katılmıştır. Şu anda ise uluslararası bir sivil inisiyatif olan “Deep Dive Politics” ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği’nin aktif üyesidir. 3D Demokrasi Festivali’nde de akademi ve organizasyon ekibinde gönüllü faaliyetlerine devam etmektedir.

Gül Sevi ÜÇÜNCÜ

Gül Sevi Üçüncü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Marka İletişim Bölümü’nü bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda, “Güney Kore’ye Göçün Nedenleri ve Güney Kore Halkının Asyalı Göçmen Algısı” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen tez projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Bu çalışma, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin 2018 yılı proje çağrısı kapsamında kamuoyunda ücretsiz yaygınlaştırılması amacıyla “Güney Kore’ye Göç ve Asyalı Göçmen Algısı” başlığı ile basılmıştır. Üçüncü, Uluslararası İlişkiler alanında Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi’nde devam etmektedir. Ayrıca, 2011 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde proje yürütücülüğü, eğitim danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde gönüllü ve profesyonel olarak yer almıştır. 2019 yılından beri, sivil toplum alanındaki çalışmalarına Eskişehir Avrupa Birliği Derneği bünyesinde devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi projesi olarak ilk kez gerçekleşecek 3D Festivali’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Sorumluluğu başta olmak üzere diğer çalışma alanlarında da gönüllü olarak yer almaktadır.

Mehmet Recai UYGUR

Mehmet Recai Uygur, lisans ve yüksek lisans eğitimini 2011-2018 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli programlarla yurtdışında eğitim görmüştür. Yüksek Lisans tezini Suriyeli sığınmacılar üzerine yazan Uygur bu çalışmasında, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyelilere yönelik sosyo-psikolojik tutumlarını incelemiştir. Doktora eğitimine 2018 yılında Anadolu Üniversitesinde, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında başlamıştır. Aynı yıl “Uluslararası Güvenlik ve Terör” öncelikli alanda çalışmak üzere YÖK bursiyeri seçilmiştir. Bu süreçte erasmus staj hareketliliği ile Litvanya’da çeşitli dersler vermiştir. Doktora tez yazım aşamasında olan araştırmacı, “Global Journal of Political and Social Research” akademik dergide editörlük yapmaktadır. Bununla birlikte, “Eskişehir Avrupa Birliği Derneği” ile “Association of International Politics and Security Studies” derneklerinin aktif üyesi olup “Ulusal Güvenlik Hukuku ve Stratejisi” üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Çalışma alanları arasında, Siyaset Psikolojisi & Sosyolojisi, Politik Teori, Uluslararası Güvenlik, Göç konuları bulunmaktadır.

Gönüllü

Mümine ÖZÇELİK

Mümine ÖZÇELİK, ilk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamıştır.2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat programına başlamıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde fakülte onur öğrencisi olarak seçilmiştir. 2020 Haziran ayında “2003-2019 Yılları Arası Türkiye’de Genç İşsizliğin İncelenmesi” adlı bitirme projesi hazırlayarak bölümden derece ile mezun olmuştur. Üniversite eğitimi süresince Erasmus+ Eğitim Hareketliliği kapsamında Çek Cumhuriyeti’nde eğitim almıştır. 2020 Ekim ayı itibariyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İngilizce İktisat Tezli Yüksek Lisans ders dönemi öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Lisans eğitimi boyunca çeşitli “hayvan hakları” etkinliklerinde bulunmuştur; halen Eskişehir Besleme Grubu ve Haytap aktif üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eskişehir Avrupa Birliği Derneği gönüllüsü olan Özçelik, Avrupa Ülkelerindeki Siyasal Katılım ve Yönetişim Platformları Uygulamalarının İncelenmesi ve Eskişehir Uygulamasının Gerçekleştirilmesi başlıklı projenin Eskişehir uygulaması olan 3D Demokrasi Festivali araştırma ve organizasyon ekibinin aktif bir üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.