Aktif Vatandaşlık ve

Sivil ve siyasi haklar arasında sıralanan temel bir hak olarak katılım hakkı, kişilerin kendilerini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren her türlü sürece dahil olmaları anlamına gelmektedir. Her ne kadar günümüzde katılım hakkı denince öncelikle yerel ve ulusal seçimlerde oy kullanmak anlaşılsa da her bir vatandaşın her bir karar alma sürecine “kendisi” olarak dahil olma hakkı bulunmaktadır. Zira Aristoteles “Politika” adlı ünlü eserinde yurttaşı yönetime “düşünüp taşınarak ve eleştirel bir tutumla” katılan kişi olarak ele almaktadır. Bu bağlamda bireylerin aktif vatandaş haline gelmeleri de bir taraftan kendilerini eleştirel bilgiyle donatmalarına, diğer taraftan da sistemin yeterince demokratikleşmesine bağlıdır. Bu oturumda aktif vatandaşlık konusu Z kuşağı olarak tanımlanan grup üyeleri üzerinden ele alınacaktır. Oturumda cevaplanmaya çalışılacak sorulardan bazıları şöyledir:

  • Aktif vatandaşlığa ulaşmamız ne şekilde mümkün olabilir?
  • Z kuşağı katılım hakkı konusunda ne düşünmektedir?
  • Z kuşağı geleceği inşa ederken aktif vatandaşlık konusuna nasıl bakmaktadır?

Moderatör

Raportör

Moderatör
WhatsApp Image 2022-03-21 at 20.03.26

Doç. Dr. Duru Şahyar Akdemir

Ecem Ünlütürk

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü’den almıştır. 2016 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmakta olan Duru Şahyar Akdemir, insan hakları, kadın hakları, kentli hakları, siyasal katılım, yerel demokrasi gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konularda ders vermektedir.

Ecem Ünlütürk, ilk, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir ve Eskişehir illerinde tamamlamıştır. 2017’de Ankara Atılım Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne tam burslu olarak başlamıştır. 2021 yılında bölümden derece ile mezun olmuştur. 2021 ekim ayında başladığı Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana bilim dalındaki tezli yüksek lisans eğitimini 2023 yılında başarıyla bitirmiştir. Lisans dönemi boyunca Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarına katılmış, yürütme kurulunda görev almıştır. Odunpazarı Kent Konseyi İnsan Hakları çalışma grubu faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.