Demokrasinin Türkiye’de Yolculuğu

Türkiye birçok Batı ülkesine kıyasla çok partili demokrasi tecrübesi fazla olan bir ülke. 1950’de yapılan seçimle ülkede yaşanan iktidar değişikliği ve çok partili hayata geçiş Türkiye’yi bugün pekişmiş demokrasiye sahip İspanya, Portekiz gibi ülkelerden demokrasi tecrübesi anlamında ayrıştırmaktadır. Ancak Türkiye’nin bu uzun demokrasi yolculuğu pürüsüz ve engelsiz bir patikada ilerleme gösterememiştir. Ülkemizde demokrasinin pekişmesi önünde günümüze kadar devamlılık gösteren bir çok sorun alanı halen mevcut. Demokrasinin asgari koşulu olan adil ve serbest seçim yapma kapasitesi, siyasi partilerin temsil kabiliyeti ve parti içi demokrasi, demokrasinin hesapverebilirlik boyutları ve mekanizmaları, temel hak ve özgürlüklere dair sorunlar, siyasete katılım alanında yaşanan engeller günümüzde de halen sıklıkla konuşup tartıştığımız konular. Bu oturumda Türkiye’nin 1950 yılından günümüze çok-partili demokrasi tecrübesini, bu tecrübeden süzülerek günümüze kadar gelen ve belli ölçüde de dönüşen temel sorun alanlarını ve bu sorun alanlarını gidermeye yönelik atılması gereken adımları konuşacağız.

Moderatör

Raportör

12926ddd-98b8-4c83-8e6e-5263517250ef
Akademik Kadro

Dr. Hakan Yavuzyılmaz

Bedir Sarıcı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Denge ve Denetleme Ağı’nda Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Siyaset Bilimi doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nden aldıktan sonra Nottingham Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuş, aynı süre içerisinde Partiler ve Demokrasi için Araştırma Merkezi’nde (REPRESENT) araştırmacı olarak çalışmıştır. Siyasi rejimler ve rejim geçişleri, siyasi partiler ve parti sistemleri üzerine çalışmaları Party PoliticsJournal of Balkan and Near Eastern Studies ve Southeast European and Black Sea Studies gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

Bedir SARICI, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamlamıştır. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini kazanan Sarıcı, bu bölümü ikinci sınıfın ardından bırakmış lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden devam etmiştir. 2016’da lisans eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’daki çeşitli kurumlarda, dijital ve sosyal medya pazarlama uzmanı, proje koordinatörü ve yazılım/sistem test sorumlusu olarak görev almıştır. 2016’da Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri yüksek lisansını kazanan Sarıcı’nın yüksek lisans tezi “Orta Doğu Levant Bölgesinde Neofonksiyonalist Barış İnşası” adını taşımaktadır. Sarıcı’nın yüksek lisans tez yazım süreci, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü YÖK 100/2000 Uluslararası Güvenlik ve Terör öncelikli alan doktora burslusu olarak kazanması sonrası yarım kalmıştır. 2019 yılında Erasmus+ stajını, Amsterdam’da küresel iklim krizi, küresel gelir eşitsizliği konularda araştırmacı olarak yapmıştır. Akademik ilgi alanları Uluslararası İlişkiler Teorisi (özellikle eleştirel ve post-pozitivist teoriler), Avrupa Güvenliği ve Siyaset Felsefesidir. Sarıcı, eğitimine doktora adayı olarak devam etmektedir.