SUOMIAREENA’nın amacı demokrasi ve ifade özgürlüğü için bir arena olmaktır.

güncel olayları ve toplumsal konuları tartışarak önemli temalar ve sonuçlar ortaya koymaktadır.SuomiAreena’da insanlar Finlandiyanın ve Dünyanın gelecekte nasıl olması gerektiğine dair bir vizyon oluşturabilirler.

Websitesi: https://suomiareena.fi/

 

ALMEDALSVECKAN, herkes için demokratik buluşma yeri.

herkes için demokratik bir buluşma yeri olmakla birlikte toplumu geliştirmeye yardımcı diyalog, değişim ve beklenmedik toplantılar için büyülü bir yer olma özelliği taşımaktadır.

Websitesi: https://almedalsveckan.info/

 

ARENDALSUKA, siyasilerin, STK’ların, endüstrinin ve halktan delegelerin bugüne ve geleceğe dair politikaları hakkında tartışmak, uygulanması planlanan politikaları geliştirmek amacıyla bir araya geldikleri her yıl düzenlenen ulusal bir forumdur.

Websitesi: https://arendalsuka.no/

 

ARVAMUSFESTIVAL, önemli konular üzerine tartışmaların yapıldığı ,bu tartışmaların hayata geçirildiği farklı görüşler ve yeni fikirler için ilham verici bir buluşma yeridir.Festivalin misyonu,tüm toplumsal grupları bir araya getirmek, insanları güçlendirmek ve bu sayede tartışma kültürünü geliştirmektir.

Websitesi: https://www.arvamusfestival.ee/

 

BÜTENT! (“Make Sense!”), Siyasilerin, iş dünyasının , akademinin , kültürel ve sivil toplum kuruluşlarından gelen insanların ,toplumun gelişmesi için önemli konuları tartıştığı, festival tipi atmosfere sahip, her yıl açık havada düzenlenen bir meclis olma özelliği taşımaktadır.
Festivalin misyonu, tartışma kültürünü geliştirecek ortak bir zemin yaratarak ve hoşgörüyü teşvik ederek demokratik refah devletinin ve ileri bir toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır.

Websitesi: https://diskusijufestivalis.lt/

 

FOLKEMØDET (Halk Toplantısı), politikacıların sadece diğer politikacılarla değil, vatandaşlarla da etkileşimde bulunmalarını sağlayacak ortam oluşturmaktadır. Folkemødet’in amacı insanları bir araya getirerek ,politikacı, lobi veya normal bir vatandaş farketmeksizin öncelikle “insan” kategorisine ait olduklarını göstermektir.

Websitesi: https://folkemoedet.dk/

 

JUBEL festivali, vatandaşlarla Avrupa demokrasisi ve Avrupa Birliği’nin işleyişi ile ilgili somut endişeleri ve önerileri hakkında bir diyalog kurma konusunda yenilikçi bir yaklaşım önermektedir. Ayrıca festival, aşağıdan yukarıya bir yaklaşım ve vatandaşlarla etkileşime geçmenin yenilikçi yollarıyla katkıda bulunmaktadır.

Websitesi: https://www.jubelfestival.com/

 

LAMPA farklı fikirlere, politik bakış açılarına ve beklentilere sahip insanlar arasında anlayış aramak ve farklı görüşler arasında fikir alışverişi sağlamak için bir buluşma yeri haline gelmiştir.
Festivalin amacı, Letonya’daki demokratik konuşma kültürünü güçlendirmek, sivillerin sosyal ve politik süreçlere aktif katılımı teşvik etmek ve sürekli değişen dünyada yaşam boyu öğrenme arzusunu teşvik etmektir.

Websitesi: https://www.festivalslampa.lv/en

 

LÝSA İzlanda’daki demokratik diyalogu desteklemek ve güçlendirmek istemektedir.
Festivalin amacı, farklı toplumsal gruplar arasında güven oluşturmaktır. Festival, tüm siyasi düzeylerde karar vericiler arasında ,toplantılar ve tartışmalar için bir çerçeve oluştumakla birlikte,ilgi gruplarının toplumu nasıl geliştireceğine dair fikir ve düşüncelerini paylaşmaları için bir platform oluşturmaktadır

Websitesi: https://www.lysa.is/