Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri:

Küresel olarak dijitalleşmenin sanat, ekonomi, siyaset, iletişim gibi birçok alanda giderek hızlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Örneğin bazı bilim insanları sanat alanında yaşanan bu dijitalleşme sürecini “dijital rönesans” olarak tanımlarken, bazıları da dijital para ekosisteminin merkeziyetsiz yeni bir ekonomik sistem yaratacağını iddia etmektedir. Diğer yandan fiziksel dünyaya alternatif ve paralel bir dünya olarak pazarlanan “metaverse” ve adeta dünyayı ele geçireceğinden korkulan kötü bir süper kahraman gibi yaklaşılan “yapay zeka” tartışmaları da giderek artmaktadır. Bu oturumda, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinin bireysel ve toplumsal bağlamda yaratabileceği potansiyel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacaktır. Bu kapsamda cevap aranacak başlıca sorular şunlardır:

  • Teknolojiden korkmalı mıyız?
  • Yapay zeka ve robotlar insanlık için bir tehdit mi?
  • Dijital teknolojilerle alternatif bir dünya yaratmak mümkün mü?

Moderatör

Raportör

Moderatör
f065df15-be77-4ee9-86ec-46bb39ca1efd

Doç. Dr. Tezcan Özkan Kutlu

Ahmet Burhan Akkoç

Tezcan Özkan Kutlu ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2006 yılında aynı anabilim dalında doktora programına başlayan Özkan Kutlu, doktora eğitimini “Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Yeni Gazeteci Kimliği” başlıklı teziyle 2014 yılında tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Tezcan Özkan Kutlu, halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışma alanları arasında; yeni iletişim teknolojileri, yeni medya çalışmaları, İnternet ve dijital gazetecilik, haber doğrulama, dijital medya okuryazarlığı ve yeni medya sosyolojisi yer almaktadır. .

Ahmet Burhan Akkoç, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2014 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanan Akkoç lisans eğitimini bir yıl erkenden tamamlayarak şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde Sosyal Hizmetler bölümünü tamamlamış ve GÖLSEV Derneğinde yer alarak ‘TR2014/DG/04/A1-04/363’numaralı 60 saatlik “Liderlik, Sosyal Girişimcilik, Müzakerecilik, Demokratik Katılımcılık, Lobicilik, İletişim, Platform Oluşturma, Şeffaflık” eğitimine katılım sağlamıştır. 2019 da Kocaeli Üniversitesi Siyasi Tarih Yüksek Lisans programını kazanan Akkoç 2021 yılında yazmış olduğu “Siyasal sistemler ve seçimli otoriterlik: Belarus örneği” başlıklı Yüksek Lisans teziyle mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitiminde akademik ilgi alanları Demokrasi, Otoriterlik, Seçimler, Siyasal Katılım ve Doğu Avrupa çalışmaları üzerine olmuştur. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde TÜBİTAK -117K787-Nolu “Doğrudan Yabancı Yatırım Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Türk İmalat Sanayiindeki Yerel Firmaların Yenilik ve Ar-Ge Gelişimleri Üzerindeki Etkileri” isimli TUBİTAK 1003 AR-GE Projesinde 11.12.2019 ile 13.03.2020 tarihleri arasında bursiyer olarak görev almış ve Yüksek Lisans eğitimi sürecinde Covıd-19 Krizinin Neoliberal Açıdan Ekonomi Politiğe Etkileri,  Çatışma Haritalaması Yöntemiyle Kosova Savaşı Analizi ve Mehmet Akif Ersoy’un İslami Muhafazakârlık Düşüncesindeki Etkisi ve Osmanlı Düşünce Hareketlerindeki Yeri başlıklı çalışmaları yayımlanmıştır. Akkoç 2022 yılı itibariyle Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde doktora yapmaktadır. Bu süreç içerisinde Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde Adalet Bölümü mezunu olmuştur. Doktora eğitimi sürecinde Akademik ilgi alanları Göç, Mülteci, Küresel Yönetişim, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası Örgütlerdir.