Girişimcilik ülkelerin kalkınabilmesi için en önemli güçlerden biridir. Girişimcilik için refahtaki artışa, gelişmeye ve kalkınmaya giden aracın motorudur diyebiliriz. Bu nedenle ülkemiz için de üretmek, yaratmak, değer katmak ve tüm bunları ekonomik bir faaliyet düzleminde yapmak oldukça önemlidir. Rekabetin, küreselleşmenin, salgınların, yapay zekanın, Endüstri 4.0 akımının ve nicelerinin “var olma” denklemini her geçen gün daha karmaşık hale getirmesi ülkemizde de gözleri gençlere ve girişimciliğe çevirmektedir. Teknolojiye yatkınlık, eğitim düzeyleri, bilgiyi işleme ve kullanma becerileri, 21. Yüzyıl yetenekleri, kavrayış kapasiteleri vb. nitelikler de düşünüldüğünde gençler üzerindeki bu “beklentiler” haksız olmamaktadır. Bu noktada girişimcilik bağlamında bu beklentilerin genç istihdamı kapsamında sunulan fırsatla ve tehditlerle değerlendirilmesi bu oturumun konusunu oluşturacaktır. Oturumda cevaplanmaya çalışılacak sorulardan bazıları şöyledir:

  • Ülkemizde genç istihdamın durumu nedir?
  • Gençlere sunulan fırsatlar ve koşullar bağlamında girişimcilik nasıl değerlendirilebilir?
  • Ülkemiz açısından girişimcilik konusuna yeteri kadar dikkat veriliyor mu?

Moderatör

Raportör

10f822e3-c7c2-46be-a8cb-56b7db9cdf63
876f6a9a-e019-4d8b-9b55-d4741c34999b

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Geylan

Görkem Kılınç

Aslı GEYLAN, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Doktorasını “işletmelerde özümseme kapasitesi” konusuyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında tamamlamıştır. 2014 yılından beri Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. İnovasyon Yönetimi, Girişimcilik, Çocuk Girişimciliği ve Yaratıcılık konularında dersler ve kurum dışı eğitimler vermektedir.

Görkem KILINÇ Sivas’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra bir süreliğine Giresun’a taşındı ve orada üniversite sınavına hazırlandı. Sivas’ta ve Giresun’da kısa film projelerinde senaristlik ve yönetmenlik yaptı. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat (İngilizce) programına kabul edildi, şu an son sınıfta öğrenimi devam etmektedir. Ayrıca felsefe ve edebiyat ile ilgilenmekte, bir felsefe topluluğunun yönetiminde bulunmakta ve bir e-derginin editörlüğünü yapmaktadır.