Gençlerin Katılımı

Siyasal katılım, doğrudan veya dolaylı olarak politikacıların seçimini ve seçilen siyasetçilerin politikalarını/kamu politikasını etkilemek için, bireyler veya gruplar tarafından üstlenilen gönüllü faaliyetleri tanımlamaktadır. Siyasal katılım bireyin, seçimlerde oy kullanmasıyla, siyasal kampanyalar yürütmesiyle, baskı ve çıkar grupları ile sivil toplum kuruluşları içinde yer almasıyla kendini göstermektedir. Birey, siyasal katılımı yalnızca seçimlerde oy kullanarak göstermemektedir, seçimlerde belli bir amaç doğrultusunda oy vermiş olan kişi, seçimlerden sonra taleplerinin yerine getirilip getirilmediğini demokratik yol ve yöntemlerle takip ederek siyasal hayata katılım göstermiş olmaktadır. Dilekçe vermek, protesto etmek, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığı ile karar alıcılar üzerinde baskı kurmaya çalışmak, bireyin seçim sonrası siyasal hayatta başvurduğu yöntemlerden birkaçı olarak sıralanabilir. “Demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığı” anlayışı ile yola çıkan Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nin birinci oturumunda bu konu tartışmaya açılacaktır. Sivil ve Siyasal hayata katılımı önemli buluyorsanız, siyasal parti temsilcilerinin bir araya geleceği festivalin bu oturumuna aktif katılım gösterebilirsiniz.

Moderatör

Raportör

Proje Koordinatörü
Akademik Kadro

Doç. Dr. Erhan Akdemir

Bedir Sarıcı

Erhan AKDEMİR, 2003 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans eğitimine başlayan Akdemir, 2006 yılında yüksek lisansını “ABD’de Dış Politika Oluşum Sürecinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü: Ortadoğu Özelinde Bir İnceleme”, başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2012 yılında ise aynı üniversite ve bölümde “Kimlik ve Kültür Tartışmaları Bağlamında Avrupa Kimliğinin ve Kültürünün Oluşumu ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Erhan Akdemir doktora çalışmalarının bir bölümünü ise Polonya Devlet bursu kazanarak Polonya’da Varşova Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde yürütmüştür. 2004 – 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nde Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapan Akdemir, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Erhan Akdemir, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Bedir SARICI, ilk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamlamıştır. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini kazanan Sarıcı, bu bölümü ikinci sınıfın ardından bırakmış lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden devam etmiştir. 2016’da lisans eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’daki çeşitli kurumlarda, dijital ve sosyal medya pazarlama uzmanı, proje koordinatörü ve yazılım/sistem test sorumlusu olarak görev almıştır. 2016’da Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri yüksek lisansını kazanan Sarıcı’nın yüksek lisans tezi “Orta Doğu Levant Bölgesinde Neofonksiyonalist Barış İnşası” adını taşımaktadır. Sarıcı’nın yüksek lisans tez yazım süreci, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü YÖK 100/2000 Uluslararası Güvenlik ve Terör öncelikli alan doktora burslusu olarak kazanması sonrası yarım kalmıştır. 2019 yılında Erasmus+ stajını, Amsterdam’da küresel iklim krizi, küresel gelir eşitsizliği konularda araştırmacı olarak yapmıştır. Akademik ilgi alanları Uluslararası İlişkiler Teorisi (özellikle eleştirel ve post-pozitivist teoriler), Avrupa Güvenliği ve Siyaset Felsefesidir. Sarıcı, eğitimine doktora adayı olarak devam etmektedir.