“Göç ve Göçmenlerin Durumu” başlıklı tartışma konusu 3D Festivali’nin “Eskişehir’de Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar” adını taşıyan üçüncü gününde gerçekleşecektir. Göç, insanlık tarihi boyunca insanların yaptığı ve yapmaya devam ettiği bir eylemdir. İnsanların sosyal, siyasal, ekonomik, dini, savaş, kıtlık veya başka iç ve dış etkenler nedeniyle hayatlarının geri kalanını veya sadece bir kısmını geçirmek üzere yaşadıkları kasabaları, köyleri, şehirleri, ülkeleri vb. yerleşim yerlerini değiştirmelerine göç denir. Göçü başka bir şekilde tanımlamak gerekirse, bireylerin zorunlu olarak veya beklentilerine cevap verebilecek eğitim, sağlık, kültürel nedenlerden dolayı yaşam alanlarını değiştirmesidir. Eğitim ve çalışma amaçlı kısa süreli yer değiştirme de göç olarak görülmektedir. İnsanlık yaşamı süresince yaşanan göçler, mekânda eşit olmayan bir biçimde dağıtılmış olan ekonomik imkânlardan faydalanma isteğinin bir sonucu olabileceği gibi ekonomik sistemler veya devlet otoritesinin uygulamaya koyacağı savaşlar ve sürgünler sonucunda ortaya çıkması mümkündür. Bu hareketliliğin sonucuna baktığımızda ise gerek yaşam koşullarında gerekse kültürlerinde değişimler gerçekleşebilmektedir. Yani göç ister kalıcı nedenden ister geçici sebeplerden, ulusal sınırlar içinde veya ulusal sınırları aşan bir neden veya sebepten meydana gelse de bu hareketin ana sebebi bireydir.

3D Festivali’nde hem Eskişehir’e hem de Eskişehir’den göç konusu ve bunun haricinde şehrimizdeki göçmenlerin durumunu detaylıca tartışılacaktır.