Küresel Etkileri

Dünya çapında etkisini gösteren ve salgın haline gelen Covid-19, karar alma mercilerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Söz konusu etki özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde gerekli adımların atılmasını geciktirmiş ve salgının özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hızlı bir biçimde yayılmasına neden olmuştur. Otoriter rejimlerde kısıtlanmalar çok daha rahat uygulanabilmiş, halkın bu kısıtlanmalara karşı önemli bir tepkisi gündeme gelmemiştir. Demokrasi ile yönetilen ülkeler ise, halkın anayasadan doğan hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilecek adımlar atmakta zorlanmıştır. Bu olgu, salgının ilk dönemlerinde demokratik yönetimlerin kısmen sorgulanmasına zemin oluşturmuştur. Ülke içerisinde tüm kamuoyunu ilgilendiren ve buna bağlı olarak ta uluslararası bir sorun haline gelen gevşek kısıtlamalar, dünya kamuoyunun sağlığını da tehlikeye atabilecek olmasından dolayı eleştirilerin hedefi olmuştur. Bu durum demokratik ülkelerin de demokratik ilke ve değerlerinin dışında hareket etmelerini zorunlu kılmıştır. Başlıca kısıtlamalar; sokağa çıkma yasağı, seyahat etme yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafeye uyma sorumluluğu olarak sıralanabilir. Uluslararası medyada da gündeme gelen olaylarda Avrupa ve ABD’de halkın bu kısıtlamalara karşı protestolar düzenlediği görülmüştür.

3D Festivali’nin bu oturumunda, küresel salgının demokrasiyi ne ölçüde etkilediği, Dünyada otoriter rejimlerin güçlenip güçlenmediği, benzer durumlarda demokratik ilke ve değerler çerçevesinde nasıl adımlar atılabileceği konuları tartışılacaktır.