Akademik Kadro

Bedir Sarıcı

Bedir SARICI, 3D Festivalinin Akademik Kadrosunda olmanın yanı sıra Raportörlük ve Bilgi Teknolojileri Sorumluluğu görevini üstlenmektedir.

Caner Akkaya

Caner AKKAYA, 3D Festivalinin Akademik Kadrosunda olmanın yanı sıra Raportörlük ve Organizasyon Ekibinde görev almaktadır.

Fatmanur Cantürk

İlk ve orta öğrenimini İstanbulda, Lisans Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamlayan Fatmanur Cantürk, lise ve üniversite öğrenimi boyunca çeşitli demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışmış ve bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hak ve özgürlükleri gibi birçok alanda aktivist bir hak savunuculuğu pratiği izlemiştir. Cantürk, hali hazırda "Avrupa Ülkelerindeki Siyasal Katılım ve Yönetişim Platformları Uygulamalarının İncelenmesi ve Eskişehir Uygulamasının Gerçekleştirilmesi" başlıklı projenin Eskişehir uygulaması olan "3D Demokrasi Festivali" organizasyon ekibi içerisinde gönüllü olarak çalışmaktadır.

Fatma Sever

Fatma SEVER, 3D Festivalinin Akademik Kadrosunda olmanın yanı sıra Raportörlük olarak da görev almaktadır.

Gül Sevi Üçüncü

Gül Sevi ÜÇÜNCÜ, 3D Festivalinin Raportörlük kısmında olmasının yanı sıra İnsan Kaynakları ve Gönüllü Eğitimi bölümlerinde görev almaktadır.

İsmail Özel

İsmail ÖZEL, 3D Festivalinin Alan Raportörlük kısmında olmasının yanı sıra Halkla İlişkiler, Reklam ve Medya Ekibinde görev almaktadır.

Mehmet Recai Uygur

Mehmet Recai UYGUR, 3D Festivalinin Raportörlük kısmında olmanın yanı sıra Akademik Kadro ile İnsan Kaynakları ve Gönüllü Eğitimi bölümlerinde görev almaktadır.

Gönüllü

Mümine Özçelik

Mümine ÖZÇELİK, 3D Festivalinin Akademik Kadrosunda olmanın yanı sıra Raportörlük ve Halka İlişkiler, Reklam ve Medya bölümde görev almaktadır.

Volkan Artun

Volkan ARTUN, ilk ,orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamlamıştır. 2012 yılında Kara Harp Okulu'nu kazanmış ancak bitirmeyip 2015 yılında ayrılmıştır. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü kazanmış, 2018 yılında aynı üniversitenin İktisat bölümüne geçmiştir. Hala İktisat bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Uluslararası ticaret alanında uzmanlaşma yolunda çalışmalar sürdürmektedir. Odunpazarı Kent Konseyi'nde gönüllü katılımcı olarak önemli projelerde yer almıştır. 3D Demokrasi Festivali'nde de raportör olarak ve organizasyon ekibine destek vererek gönüllülük faaliyetine devam etmektedir.

Yasemin Sipahioğlu

Yasemin SİPAHİOĞLU, 3D Festivalinin Raportörlük kısmında olmasının yanı sıra Halkla İlişkiler, Reklam ve Medya Ekibinde görev almaktadır.