Sosyal Medya mı Toplumu, Toplum mu Sosyal Medyayı

Toplumsal dinamiklerin çoğunda olduğu gibi sosyal medya ve toplum ilişkisi iki tarafın da birbirini beslediği ve şekillendirdiği bir etkileşim üzerine kuruludur. Bazı durumlarda toplumsal talepler sosyal medya üzerinden geniş kitlelere aktarılır ve toplum sosyal medyadaki içeriği belirler. Bazen de sosyal medyada paylaşılan bireysel ya da sınırlı bir grubun paylaşımı toplumun çoğunu ilgilendiren bir konu haline gelebilir. Tüm bu etkileşimler ve sosyal ağların oluşumunun ne kadar doğal olduğu tartışmalıdır. Bugün gelinen noktada algoritmaların ve platformların yönlendirici gücüyle toplumun sosyal medya üzerinden ulaştığı içeriklerin toplumsal fayda açısından değerinin ne olduğu gençler tarafından üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu oturumda aşağıdaki sorulara ve daha fazlasına cevaplar aranmaya çalışılacaktır:

  • Sosyal medyada gördüklerimiz doğru mu?
  • Sosyal ve medya ve toplum arasında nasıl bir ilişki var?
  • Sosyal medyayı hangi amaçla kullanıyoruz?

Moderatör

Raportör

Moderatör
e003abb5-8ae9-4dcf-8308-3b8395dc778c

Doç. Dr. Alaaddin Faruk Paksoy

Tomris Eylül Akgül

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü (anadal) ve Sinema ve Televizyon bölümü (ikinci anadal) lisans programlarından mezun oldu. Yüksek lisansını Stockholm Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümünde tamamladı. Sheffield Üniversitesi Gazetecilik Çalışmaları Bölümünden doktora derecesini aldı. Doktora tezinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Birleşik Krallık medyasında nasıl sunulduğunu inceledi. Son yıllardaki araştırmalarında medyada Suriyeli sığınmacı temsilleri ve Türk-Yunan ilişkileri konularına odaklandı. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamlamıştır. 2019 yılı itibariyle Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Eğitimi esnasında, Erasmus+ projesi kapsamında Belçika’da öğrenim görmüş, ilgili olduğu Avrupa Birliği Hukukuna dair çalışmaları yakından izleme fırsatını bulmuştur. Liseden bu yana kadın haklarıyla ilgili pek çok STK’da aktif rol almış, farklı projelerde görev almıştır. 2021 yılından beri Eskişehir Avrupa Birliği Derneği aktif üyesidir.