Odunpazarı 3D Gençlik Festivali’nin “Demokrasi ve Siyasal Katılım” başlıklı ilk gününde yer alacak “tolerans ve uzlaşı” oturumu ile konuya dikkat çekilecektir. Çağdaş demokrasilerin tamamlayıcı öğelerinden biri olan “katlanma ve tahammül etme” noktasını Türkiye üzerinden ele alarak bu başlık ile ilişkili sorunlar tartışılacaktır. Günümüz dünyasında kişilerin, grupların veya toplumların arasında karşılılığın arttığı, tolerans ve uzlaşının ise giderek azaldığı gözlemlenmektedir. Toplum içerisindeki var olan bu gibi sorunları çözüme ulaştırabilmek için katlanmak, tahammül etmek anlamlarını içinde barındıran “toleransa” başvurmak ve uzlaşı için hareket etmek önemlidir. Toleransı umursamazlık ya da yanlış olarak değerlendirmektense, tolerans göstermenin ve uzlaşının önemini kavramak büyük önem teşkil etmektedir. “Herkes bizim gibi olmalı” mantığını takip edip toplumda toleranssız bir yolu seçmektense, her bir bireyi benimsedikleri tüm dini, kültürel, toplumsal değerlerle kabul etmek ve karşılıklı saygı çerçevesinde özgürce iletişim kurmak toplumdaki anlaşmazlıkların ve kargaşanın azalmasına yardımcı olacaktır. Bu minvalde, herkes için fayda sağlayacak uzlaşıyla hareket ederek ve ideal toleransa bizi ulaştıracak sınırların bilincinde olarak, “Tolerans ve Uzlaşı” oturumu tartışmaya açılacaktır.

Moderatör

Raportör

Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Duru Şahyar Akdemir

Ecem Ünlütürk

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezuniyetinin ardından, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Bölümü’den almıştır. 2016 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapmakta olan Duru Şahyar Akdemir, insan hakları, kadın hakları, kentli hakları, siyasal katılım, yerel demokrasi gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konularda ders vermektedir.

Ecem Ünlütürk, ilk, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir ve Eskişehir illerinde tamamlamıştır. 2017’de Ankara Atılım Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne tam burslu olarak başlamıştır. 2021 yılında bölümden derece ile mezun olmuştur. 2021 ekim ayı itibariyle Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans dönemi boyunca Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarına katılmış, yürütme kurulunda görev almıştır. Odunpazarı Kent Konseyi İnsan Hakları çalışma grubu faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.