“Trafik, Ulaşım ve Altyapı” başlıklı tartışma oturumu, 3D Demokrasi Festivali Programı’nın üçüncü gününde “Eskişehir’de Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorunlar” ana başlığı altında değerlendirilecektir. Son yıllarda artan nüfus ile üretilen taşıt sayılarında da artışlar olmuş ve araç kullanımı lüks olarak değil, özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar için bir gereksinim haline gelmiştir. Bu gereksinimler trafik, ulaşım ve altyapı sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar çeşitli nedenlerden kaynaklansa da çoğu şehirde yönetimden kaynaklandığı belirtilmektedir. Trafik Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar için çözüm yolları idareler tarafından aranmaktadır. Bu bağlamda belediyeler için ULAŞIM ANA PLANI hazırlanmış tır. Planlar her belediye için ortak sorunlar ve öneriler üzerine hazırlanmıştır. Ulaşım Planlama çalışmalarının hazırlanmasına yönelik bu kılavuz el kitabı belediyelerin ulaşım yöneticilerine yol gösterici olması, ülke genelinde birikmiş deneyimlerin paylaşılması adına yapılmış bir çalışma olarak kabul edilmektedir.

Genel olarak Ulaşım Ana Planına dayanmayan gereksiz harcamalar Belediyelerin mali kaynaklarının yetersizliği, yetkin ve yeterli eleman eksikliği kent içi toplu taşım yatırımlarının önündeki en büyük engeli teşkil etmekte olup yatırımların yarım kalmasına ve halkın hizmetine sunulamamasına neden olmaktadır. Orta ve uzun vadeli öneriler bu plan içerisinde ele alınmıştır. Her ülkenin ulaşım ve altyapı harcamaları çeşitlilik gösterse de genel olarak oldukça pahalı yatırımlar yapılmaktadır. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl bütçesinin yaklaşık %55 – 60’lık bir kısmını ulaştırma yatırımlarına harcamaktadır. O nedenle, bütün ülkelerde bu kadar pahalı olan yatırım kararlarının doğru olarak verilmesi ve yapılan yatırımlarla sağlanan kapasitelerin yüksek verimlilikle kullanılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ekonomik ve teknik verimliliğin ötesinde, bu tesislerin teknik açıdan yanlışsız tasarlanması kitlesel anlamda yaşamsal öneme de sahiptir. Tüm bu sorunları ele almak ve özellikle Eskişehir halkının da büyük bir sorun olarak gündemde tuttuğu trafik, ulaşım ve altyapı sorunlarını beraber değerlendirmek ve bu sorunlara halk olarak birlikte çözümler bulmak için sizleri 18-20 Haziran tarihleri arasında festivalimize bekliyoruz.